Doorstroomprogramma vmbo

Een soepele overgang naar mbo of havo

Het doorstroomprogramma voor vmbo heeft als doel het creëren van een soepele overgang voor leerlingen van het vmbo naar het mbo of naar de havo. Samen met de school zorgen we voor een programma dat past bij de behoefte van u en uw leerlingen. Ook kunnen we u helpen met de subsidieaanvraag en het schrijven van een gedegen plan.

leerlingen helpen hun kwaliteiten te ontwikkelen

Sommige vmbo-leerlingen kunnen extra begeleiding of ondersteuning gebruiken. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulp op economisch, sociaal en cultureel gebied tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien. Met ons doorstroomprogramma willen we die leerlingen helpen om die eigenschappen te ontwikkelen en door te stromen naar de havo of naar het mbo.

De subsidieregeling

Het ministerie van OCW stelt een subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die zich richten op het creëren van een soepele overgang voor vmbo-leerlingen naar het mbo of naar de havo. De subsidie bedraagt €700,- per leerling tot een maximum van €24.500,- per vmbo-vestiging. Meer over deze subsidie leest u verderop op deze pagina.

Het doorstroomprogramma van Onderwijshelden

schakelprogramma vmbo mbo havo

Iedere leerling leert op een andere manier. Daarom richt ons doorstroomprogramma zich op drie pijlers; vakinhoud, studiecoaching en persoonlijke ontwikkeling. Om een duurzaam effect te creëren, is het van belang dat de ouders meegenomen worden in de ontwikkeling van de leerling. Een ander belangrijk onderdeel is daarom het reflecteren en evalueren met de ouders op een aantal momenten gedurende het programma.

We kunnen een programma samenstellen dat al deze onderdelen bevat, maar u kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen onze vakinhoudelijke begeleiders of studiecoaches in te zetten. In een gesprek kunnen we ook samen met u kijken wat het beste past.

Een aantal voorbeelden:

Studiecoaching en persoonlijke ontwikkeling: uw leerlingen worden individueel gecoacht door onze mensen
Huiskameropvang: uw leerlingen worden binnenschools, in een veilige en persoonlijke omgeving, ondersteund door onze coaches en begeleiders
Service-uren: uw leerlingen krijgen extra vakinhoudelijke begeleiding, deze uren kunnen plaatsvinden onder schooltijd
Docentassistentschap: uw docenten worden ontlast door onze onderwijsassistenten, zo is er meer tijd voor persoonlijke begeleiding van uw leerlingen

 

twee vormen

We bieden twee vormen van het doorstroomprogramma aan:

Drie uur per week (looptijd ongeveer 15 weken)

Gedurende één à twee weken

Werkwijze

Allereerst vinden we het belangrijk om te horen wat u graag wilt. Wilt u alleen een studiecoach inzetten? Of liever een compleet programma? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de leerlingen er het meeste voordeel uithalen? Samen met u maken we hier graag een plan voor. Als u dat wilt, kunnen we u vervolgens ook helpen bij de subsidieaanvraag.

We maken samen met de school een plan Indien gewenst helpen we bij het aanvragen van de subsidie We gaan aan de slag met de leerlingen
Indien gewenst organiseren we na afloop een ‘terugkomdag’, waarop we bekijken hoe de leerlingen ervoor staan en eventueel bijsturen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons doorstroomprogramma? Vul dan even ons terugbelformulier in. We bellen u binnen een werkdag terug. Zelf contact opnemen kan natuurlijk ook. Bel naar 088 - 392 63 67 of mail naar info@onderwijshelden.nl.

Over de subsidieregeling

schakelprogramma

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die volgens hun school extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen tot hun beschikking hebben gehad om hun mogelijkheden optimaal te kunnen ontplooien.

 

Waar kun je de subsidie voor inzetten?

Er wordt subsidie verstrekt voor extra activiteiten zoals extra onderwijstijd (tijdens de zomerperiode of op andere momenten), maar ook voor extra begeleiding en ondersteuning. De activiteiten moeten plaatsvinden in één van de volgende periodes:

Laatste leerjaar van het vmbo
De zomerperiode
In het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs

Verder is het de bedoeling dat de subsidie wordt ingezet voor activiteiten die nu nog niet worden aangeboden. Dat betekent dat er óf een nieuw programma wordt ontwikkeld, óf een bestaand programma wordt doorontwikkeld. Omdat de aanvraagperiode voor de doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor het overstapmoment 2016-2017 erg kort was om een doorstroomprogramma te ontwerpen, mocht voor deze aanvraag een reeds bestaand programma gebruikt worden. Maar dat is voor de toekomst dus niet meer het geval.

De subsidies worden voor twee jaar toegekend.

 

Meerdere subsidies per school

Scholen kunnen meerdere subsidies krijgen. Per doorstroomprogramma kan er namelijk een aanvraag gedaan worden. Een school kan dus in totaal drie subsidieaanvragen doen voor de doorstroom van:
p.o. vmbo
vmbo havo
vmbo mbo

 

Aanvraagmoment subsidies

Iedere subsidie wordt voor twee jaar toegekend. Na deze periode kunt u weer een nieuwe aanvraag doen. Aanvragen kunnen steeds tot 1 oktober van het schooljaar worden ingediend. De subsidieregeling is ieder in geval tot 2021 van kracht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons doorstroomprogramma? Vul dan even ons terugbelformulier in. We bellen u binnen een werkdag terug. Zelf contact opnemen kan natuurlijk ook. Bel naar 088 - 392 63 67 of mail naar info@onderwijshelden.nl.