Geen rekentoets meer

okt 11, 2017
jo jo

geen rekentoets

Middelbare scholieren mogen hun telraam weer in de kast zetten. De rekentoets die ze moeten maken en waar al veel om te doen is geweest, telt niet meer mee voor het diploma. Het kabinet wil vanaf het schooljaar 2019-2020 wel een alternatieve toets invoeren, hoe die eruit gaat zien is nu nog niet duidelijk.

De leerlingen moeten de huidige toets nog wel maken tot 2019, alleen heeft het resultaat dus geen effect meer op of ze hun diploma halen of niet. Eerder was een voldoende voor de toets een vereiste voor het behalen van je diploma. De toets kreeg veel kritiek, aangezien het gros van de leerlingen veel moeite bleken te hebben om die voldoende te halen.

Eerder werd de invoering van de verplichte rekentoets voor vmbo en havo al uitgesteld. Dit omdat er teveel leerlingen zouden zakken als gevolg van de verplichting. Ook werden eerder al verschillende moties ingediend om de rekentoets af te schaffen. De rekentoets zou niet goed zijn en er zou te weinig draagvlak voor bestaan in het onderwijs. Nu is dus besloten dat de rekentoets geen invloed heeft op het wel of niet behalen van het diploma.

Bron

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *