Is het nou ‘hen’ of ‘hun’?

jan 06, 2018
jo jo

hen of hun

Die vraag was in 2017 de meest opgezochte taalkwestie op de website van taalgenootschap Onze Taal. Maar liefst 342.000 mensen zochten vorig jaar op of het ‘hun’ of ‘hen’ moet zijn.

Maar er werd meer in het duister getast. Mensen kwamen bijvoorbeeld ook niet uit de schrijfwijze van ‘ervan uitgaan’, dat werd 187.000 keer opgezocht. Los van spelling zochten men ook betekenissen van zinnen op. De zin ‘acquisitie wordt niet op prijs gesteld’, die vaak onder vacatures staat, werd 181.000 keer opgezocht.

Het woord van 2017 werd eerder al door Onze Taal bekend gemaakt, dat is volgens hen (niet hun) het woord ‘plofklas’. Vorig jaar was het ‘Brexit’.

En is het nou ‘hen’ of ‘hun’?
Hier volgt de uitleg van Onze Taal:

Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hen in de volgende gevallen:

Na een voorzetsel. Bijvoorbeeld: ‘Ik geef het boek aan hen’; ‘Ik deed het voor hen’; ‘Zijn houding jegens hen’; ‘Hoe gaat het met hen?’; ‘Hij blijft altijd bij hen’; ‘De mensen stonden om hen heen’; ‘Dankzij hen ben ik op tijd’; ‘Wat moet er volgens hen gebeuren?’; ‘Ik krijg het van hen.’
 
Als lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld: ‘Ik bekijk hen’; ‘Hij ontslaat hen’; ‘Zij mijdt hen.’ Een goed controlemiddel: als je de zin lijdend maakt (met worden), verandert hen in het onderwerp zij (‘Ik bel hen/hun op’ – ‘Zij worden opgebeld’ – dus ‘Ik bel hen op’).
 
Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hun als het een meewerkend voorwerp is (ook wel een indirect object genoemd) en er geen voorzetsel voor staat. Je kunt er dan vaak wel een voorzetsel bij denken (bijvoorbeeld aan, voor, bij of volgens) of een voorzetselgroep (met betrekking tot, ten aanzien van e.d.).

Bron 1

Bron 2

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *